Midsommarstången ställs på plats

Dans runt midsommarstången

Barnridning

Fikaförsälgning

Mjukakubakning